Kariera

Nasi  pracownicy kształtują razem kulturę, poszanowanie wartości, zaufanie i ducha korporacyjnego Spółki.

Specjalista ds. wsparcia i administracji

Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie

 • administrowanie dokumentacją fizyczną i cyfrową
 • przygotowywanie zleconych dokumentów, zestawień, raportów i korespondencji (w tym e-mail)
 • realizowanie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami wewnętrznymi
 • udział w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

     Od kandydata/kandydatki oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (absolwent kierunków ekonomicznych i/lub prawniczych i/lub finansów i bankowości i/lub pokrewnych)
 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz znajomości programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów) w stopniu min. średniozaawansowanym
 • komunikatywności, kreatywności i zaangażowania
 • mile widziana będzie wiedza z zakresu leasingu

    Oferujemy:

 • możliwość doskonalenia zawodowego
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • prywatną opiekę zdrowotną

Oferty należy przesyłać na adres: kontakt@bosekosystem.com wraz ze stosownym oświadczeniem w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proponujemy następujący wzór klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t Dz. U. 2015. poz. 2135 Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Spółka zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.