Kariera

Nasi  pracownicy kształtują razem kulturę, poszanowanie wartości, zaufanie i ducha korporacyjnego Spółki.

Poszukujemy analityka leasingowego w obszarze sprzedaży / ryzyka.

 Główne zadania i obowiązki:

• przygotowywanie propozycji finansowania klientów oraz parametrów transakcji leasingowych;

• ocena jakości i płynności finansowanego aktywa;

• analiza zdolności leasingowej klienta;

• ocena proponowanych prawnych zabezpieczeń;

• ocena ryzyka finansowania przedmiotu leasingu;

• przygotowywanie aplikacji, opinii i/lub rekomendacji na potrzeby Komitetu Kredytowego;

• uczestnictwo w rozwijaniu narzędzi, w tym produktów, procedur, procesów usprawniających efektywność oraz jakość obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych;

• współpraca z jednostkami organizacyjnymi z Grupy BOŚ S.A.

 

Profil kandydata:

• rozwinięte umiejętności analityczne;

• znajomość produktów leasingowych i specyfiki finansowania leasingiem;

• doświadczenie w zakresie strukturyzowania transakcji leasingowych i ich oceny; 

• umiejętności z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych;

• umiejętność identyfikacji, pomiaru i ograniczenia ryzyka finansowania leasingiem;

• znajomość bieżącej sytuacji gospodarczej kraju oraz wskaźników makroekonomicznych

• pozytywne nastawienie;

• kreatywność i otwartość na poszukiwanie rozwiązań;

• dobra organizacja czasu pracy;

• dokładność, racjonalność i samodzielność w działaniu;

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziana będzie:

• znajomość pakietu MS Office, w tym biegła znajomość MS Excela;

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację biznesową.

 

Oferujemy:

• atrakcyjne warunki zatrudnienia;

• dobrą atmosferę pracy;

• prywatną opiekę zdrowotną;

• możliwości wyboru świadczeń pozapłacowych w ramach systemu MyBenefit;

• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Oferty należy przesyłać na wskazany poniżej adres wraz z oświadczeniem w zakresie zgody na przekazywanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji w BOŚ Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Żelazna 32 oraz w Spółkach z Grupy BOŚ S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane podaję dobrowolnie  i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich zmiany oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.